Vienu mēnesi ieraksts blogā katru dienu

Apr 30 2010 — 101 things in 1001 days

Mēnesis ir pagājis un lieta #55 no 101 lietu saraksta ir paveikta, jo katru dienu viena mēneša garumā blogā ir publicēts vismaz viens ieraksts. Kāpēc tāds uzdevums? Tāpēc, ka bieži biju gribējis kaut ko ierakstīt blogā, bet vai nu slinkums vai laika trūkums ir patraucējis tam, kā rezultātā, blogam tā īsti vēl nesākoties, tajā jau bija iemeties klusums periodā no augusta sākuma līdz oktobra beigām. Arī pēc tam diezko liela regularitāte rakstiem nesekoja, tāpēc izdomāju sevi nedaudz piespiest un sākt rakstīt daudzmaz regulāri, kas, kā izskatās, nav nekas neiespējams un ir diezgan veiksmīgi izdevies. Rakstīt katru dienu nebija un nav mans pašmērķis, tomēr kaut kādas metrikas jau vajadzēja uzdevumam pielikt, savādāk atkal būtu izlaidies.

Continue Reading »

2 responses so far